Axxerion - Tijdsregistratie

Terug...


Digitaal, eenvoudig invullen, snel factureren


Met de urenadminstratie module kunt u het hele proces van indienen, goedkeuren, doorbelasten en factureren automatiseren. Medewerkers en partners kunnen via Internet hun gemaakte uren indienen. Door een sluitende adminstratie van gewerkte uren, vakantiedagen en ziekteverzuim heeft u een beter inzicht in de kosten en zorgt u er voor dat alle uren op de juiste manier doorbelast worden. U kunt per project en project taak opgeven wie er uren op mag schrijven en tegen welk tarief deze doorbelast mogen worden.


Automatisch genereren: Urenstaten worden elke week voor iedereen automatisch aangemaakt. Iedereen heeft een persoonlijke urenstaat met alleen de taken waarop de betreffende persoon of organisatie uren mag schrijven.
Online indienen: Iedereen kan de urenstaten online indienen en krijgt automatisch een herinnering. Bij het indienen wordt direct een controle uitgevoerd op het totaal aantal uren per week.
Beoordelen: U kunt zelf bepalen hoe de urenstaten goedgekeurd moeten worden. Bijvoorbeeld in de eerste instantie door de verschillende project managers en daarna door het afdelingshoofd.
Budgetteren: Na goedkeuring van de urenstaten worden de gemaakte uren als kosten en omzet op het budget geboekt. Op basis van het voortgangspercentage en gemaakte uren wordt de prognose voor de totale kosten en omzet bijgewerkt.
Factureren: Na goedkeuring van de urenstaten kunnen er automatisch facturen aangemaakt worden. Dit kan op basis van gemaakte uren of, bij fixed prijs projecten, op basis van voortgangspercentage.
Planning: Per project taak kunt u vooraf een inschatting maken van het aantal uren en wordt een prognose voor kosten en omzet berekend. Door deze te vergelijken met werkelijk gemaakte uren kunt u uw planning systematisch verbeteren.

Terug...


(C) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken