Axxerion Script

Terug...


Een nieuwe dimensie in configureerbaarheid


Axxerion Script maakt het mogelijk om in een SaaS omgeving een grote mate van configureerbaarheid te realiseren. Scripts worden real-time geprogrammeerd, gecompileerd en geactiveerd, zonder de noodzaak om te wachten op een nieuwe versie van de software. Scripts zijn eenvoudig te programmeren, ondersteunen versiebeheer en maken hergebruik mogelijk, doordat scripts in een bibliotheek zijn opgeslagen en vandaar worden gekoppeld aan objecten. Axxerion Script is een rijke programmeertaal met alle mogelijkheden die je van een moderne programmeertaal verwacht.


Business logica: De business logica is per klant configureerbaar. Hierdoor is het mogelijk om uw eigen beslissingsregels en procedures te implementeren.
Automatiseren van taken: Veel voorkomende en soortgelijke taken kunnen gemakkelijk en eenvoudig geautomatiseerd worden met Axxerion Scripts. Dit verrijkt de gebruikerservaring.
Bulk wijzigingen: Het is mogelijk om met een script gegevens in bulk aan te passen, bijvoorbeeld in het geval van een nieuw veld waarbij een initiële waarde moet worden ingevuld.
Invoer validatie: Invoer van de gebruiker kan gevalideerd worden middels complexe regels. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot het valideren van de waarde van een enkel veld. Validaties over meerdere velden zijn zonder meer mogelijk.
Initialisatie: Als objecten worden aangemaakt dan kunnen Axxerion Scripts zorgen voor de initialisatie. U kunt bijvoorbeeld standaard veldwaardes instellen of velden overnemen van andere objecten.
Aanmaken van objecten: Axxerion Script biedt de mogelijkheid om nieuwe objecten aan te maken. Vanuit een melding kunt u bijvoorbeeld automatisch een werkorder aanmaken waarin velden van de melding overgenomen worden.

Terug...


(C) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken